สารบัญ

กิจกรรมศิลปะตามแนว DBAE

 
1.ศิลปะปฏิบัติ
การพับกระดาษ
การพับกระดาษแผ่นสี่เหลี่ยมจัตุรัสหลากสีเป็นรูปทรงต่าง ๆ (โอริงามิ) เป็นการใช้เวลายามว่างที่นิยมกันมาก กระดาษเพียงแผ่นเดียว สามารถเปลี่ยนรูปทรงเป็น สุนัข นก และแม้กระทั่งลิงกอริลล่า มีประเพณีที่เมื่อบุคคลใดป่วยหนัก ญาติและเพื่อนฝูงจะพับนกกระเรียนกระดาษหนึ่งพันตัวเป็นการ สวดอวยพรให้คนป่วยฟื้นไข้และหายดี โอริงามิเริ่มเป็นที่นิยมไปทั่วโลก ในความเป็นจริง มีสมาคมโอริงามิเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในประเทศต่าง ๆ ถึง 17 ประเทศ

โอริงามิ (ORIGAMI) เป็นภาษาญี่ปุ่นแปลตรงตัวว่า การพับกระดาษ ได้มีการแปลจากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรก ต่อมาจึงแปล เป็นภาษาอื่นๆ อีก แต่ยังคงให้เกียรติเรียกทับศัพท์ว่า ออริกามิ ตามต้นฉบับที่สืบทอดมาจากวัฒนธรรมประเพณีอันเก่าแก่ของญี่ปุ่นในเรื่องการพับกระดาษ

การพับดอกทิวลิป
 
 
 
 
 
- เป็นกิจกรรมที่เหมาะสำหรับเด็กประถม เพราะใช้อุปกรณ์ไม่มากและวิธีทำไม่ซับซ้อน

ที่มา ::

http://sukumal.brinkster.net/ORIKAMI/orikami_index.html

http://grap.igetweb.com/index.php?mo=3&art=254699

 
2.ประวัติศาสตร์ศิลป์

กิจกรรม Picasso's Guernica
เป็นกิจกรรมที่ทำให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนความคิดและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับภาพวาด Guernica ของ Picasso ที่สื่อถึงความรู้สึกเกี่ยวกับสงครามกลางเมืองในสเปน และสงครามโลกครั้งที่สอง

Picasso's Guernica
Grade Levels: 9 - 12

Objectives
Students will learn about the Spanish Civil War and Spain's politics during World War II.
Students will discuss Picasso's depiction of the war atrocities at Guernica, Spain.
Students will use Picasso's Guernica to discuss World War II.

Materials
Internet Access

Procedures
Discuss the political environment of Franco's Spain in 1937. See the Franco biography below, which includes a link to the Spanish Civil War.
Introduce students to the story of the bombing of Guernica. The resource from PBS below offers an excellent overview, as well as quotes from survivors.
Have students examine the painting of Guernica. They should draw conclusions about Picasso's intent. What specific elements of the painting show Picasso's viewpoint?
 
Franco biography from infoplease.com
http://www.infoplease.com/ce5/CE019268.html

Guernica from PBS
A detailed account of the atrocities at Guernica and Picasso's reaction. Includes the history of the painting, and Picasso's refusal to allow the painting to return to Spain until certain human rights conditions were met. Be sure to click on the small boxes throughout the text for more details on the topics summarized.
http://www.pbs.org/treasuresoftheworld/a_nav/guernica_nav/main_guerfrm.html

Picasso Biography from infoplease.com
http://www.infoplease.com/ce5/CE040846.html
 
 
- กิจกรรมนี้เหมาะสำหรับเด็กมัธยมปลายเพราะเป็นวิชาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ที่ต้องท่องจำและใช้ความคิดมากกว่าการปฎิบัติ 
 
 
ที่มา ::

http://www.teachervision.fen.com/works-of-art/lesson-plan/728.html

 
 
3.สุนทรียศาสตร์ศิลป์
 
 
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ศึกษาเอกสารชุดการเรียนการสอนวิชาสุนทรียภาพเพื่อชีวิต
2. ศึกษาค้นคว้าตามหัวข้อที่กำหนด
3. ศึกษาจากแผนภาพ แผ่นใส โปรแกรมสำเร็จรูป VCD
4. แบ่งกลุ่มค้นคว้าเพิ่มเติม
5. บรรยายสรุปเนื้อหาประกอบแผ่นใส
 
- เป็นกิจกรรมที่เหมาะกับระดับมหาวิทยาลัยเพราะต้องค้นคว้าด้วยตนเอง และทำงานกลุ่ม
 
 
 
4.ศิลปวิจารณ์
เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนอภิปรายวิจารณ์งานศิลปะหรืองานของตนเองโดยพิจารณาจากองค์ประกอบต่าง ๆ ของภาพ ว่าชอบหรือไม่ชอบ
สวยงามไม่สวยงามอย่างไร และฝึกการสังเกตโดยเปรียบเทียบกับภาพอื่น
- กิจกรรมนี้เหมาะสำหรับเด็กมัธยมเพราะมีการเรียนรู้องค์ประกอบต่าง ๆ สังเกตคิดพิจารณาสิ่งที่เห็นอย่างถี่ถ้วน
 
 
 
 
 
หน้าที่ 1 / 1    คลิกดูสารบัญ
History (version update) => |First|Back|Next|Last
 
Create by รัดดาว สำเภายนต์ [ วันที่ 28 มิถุนายน 2553 เวลา 11:40:49 ]
Update by รัดดาว สำเภายนต์ [ วันที่ 4 กรกฎาคม 2553 เวลา 15:38:49 ]
อ่าน 10303 ครั้ง
เพิ่มเขียน Blog ใหม่| แก้ไขสมัครสมาชิกระบบ
 

แสดงความคิดเห็น

 
ข้อความคิดเห็น
ชื่อ
อีเมล์
ใส่รหัส post