RT Modulus - шаблон joomla Видео

รับสมัครนิสิตใหม่ ภาคต้น ปีการศึกษา 2558

ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษาเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาโท-เอก ใน 4 สาขาวิชา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2558 (รอบสอง) โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 อ่านรายละเอียดได้ที่นี่

โครงการอบรม ปี 2559

ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการอบรมทางวิชาการ ประจำปี 2558 ดังนี้

กิจกรรมอื่น ๆ ในภาควิชา