RT Modulus - шаблон joomla Видео

รับสมัครนิสิตใหม่ ภาคต้น ปีการศึกษา 2558

ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษาเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาโท-เอก ใน 4 สาขาวิชา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2558 (รอบสอง) โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 อ่านรายละเอียดได้ที่นี่

โครงการอบรม ปี 2559

ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการอบรมทางวิชาการ ประจำปี 2558 ดังนี้

กิจกรรมอื่น ๆ ในภาควิชา

image

          การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสาขาครุศาสตร์เริ่มขึ้นเมื่อมีการ  สถาปนาแผนกอักษรศาสตร์และครุศาสตร์ขึ้นใน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2460 ส่วนการเรียนการสอนเกี่ยวกับวิชาด้านการวิจัยการศึกษามีขึ้น เป็นครั้งแรกในประเทศไทยในปี พ.ศ.2496 

 

All programs are now welcome new M.Ed. and Ph.D. students :)

image