เข้าสู่ระบบ
ท่านกำลังเข้าสู่ระบบประเมินฯ ทดลองงาน
ถ้าต้องการเข้าสู่ระบบประเมินฯ รอบปกติ
โปรดคลิกที่นี่
รหัสผู้ประเมิน
รหัสผ่าน
 
 
สถิติการยืนยันผลประเมินแล้ว
กลุ่มผู้ประเมิน
คณะ
ร.ร.สาธิต
ประถม
ร.ร.สาธิต
มัธยม
คณาจารย์
ประเมินตนเอง
93.75 %
92.857 %
96.667 %
อนุกรรมการประเมิน
93.966 %
91.667 %
95.349 %
เจ้าหน้าที่
ประเมินตนเอง
100 %
100 %
100 %
อนุกรรมการประเมิน
96 %
100 %
100 %
ประกาศ

การประเมินฯ ทดลองงาน/ต่อสัญญา

บุคลากรสังกัด ร.ร.สาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม

ประเมินตนเอง ได้ตั้งแต่ 23 - 28 ก.พ. 61
อนุกรรมการฯ ประเมินได้ตั้งแต่ 1 - 9 มี.ค. 61
 

บุคลากรสังกัดคณะ

ประเมินตนเอง ได้ตั้งแต่ 2 - 8 พ.ค. 61
อนุกรรมการฯ ประเมินได้ตั้งแต่ 9 - 15 พ.ค. 61
 

บุคลากรสังกัด ร.ร.สาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม

ประเมินตนเอง ได้ตั้งแต่ 20 - 26 ธ.ค. 60
อนุกรรมการฯ ประเมินได้ตั้งแต่ 27 ธ.ค. 60 - 5 ม.ค. 61
 

ระบบนี้สำหรับใช้ประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยเท่านั้น
การประเมินบุคลากรกลุ่มอื่นที่ไม่ใช่พนักงานฯ
ให้ประเมินโดยใช้แบบฟอร์มซึ่งดาวน์โหลดได้ตามลิงก์ด้านล่างนี้

คู่มือการใช้งาน [สายวิชาการ] [สายปฏิบัติการ]
[ดาวน์โหลดเอกสาร]