เข้าสู่ระบบ
ท่านกำลังเข้าสู่ระบบประเมินฯ ทดลองงาน
ถ้าต้องการเข้าสู่ระบบประเมินฯ รอบปกติ
โปรดคลิกที่นี่
รหัสผู้ประเมิน
รหัสผ่าน
 
 
สถิติการยืนยันผลประเมินแล้ว
กลุ่มผู้ประเมิน
คณะ
ร.ร.สาธิต
ประถม
ร.ร.สาธิต
มัธยม
คณาจารย์
ประเมินตนเอง
100 %
92.857 %
93.333 %
อนุกรรมการประเมิน
91.753 %
84.211 %
93.388 %
เจ้าหน้าที่
ประเมินตนเอง
100 %
100 %
100 %
อนุกรรมการประเมิน
88.372 %
100 %
100 %
ประกาศ

การประเมินฯ ทดลองงาน/ต่อสัญญา

บุคลากรสังกัด ร.ร.สาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม

ประเมินตนเอง ได้ตั้งแต่ 10 - 13 ต.ค. 60
อนุกรรมการฯ ประเมินได้ตั้งแต่ 14 - 27 ต.ค. 60
 

บุคลากรสังกัดคณะ

ประเมินตนเอง ได้ตั้งแต่ 12 - 15 ต.ค. 60
อนุกรรมการฯ ประเมินได้ตั้งแต่ 16 - 25 ต.ค. 60
 

บุคลากรสังกัด ร.ร.สาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม

ประเมินตนเอง ได้ตั้งแต่ 21 - 25 มิ.ย. 60
อนุกรรมการฯ ประเมินได้ตั้งแต่ 26 มิ.ย. - 2 ก.ค. 60
 

ระบบนี้สำหรับใช้ประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยเท่านั้น
การประเมินบุคลากรกลุ่มอื่นที่ไม่ใช่พนักงานฯ
ให้ประเมินโดยใช้แบบฟอร์มซึ่งดาวน์โหลดได้ตามลิงก์ด้านล่างนี้

คู่มือการใช้งาน [สายวิชาการ] [สายปฏิบัติการ]
[ดาวน์โหลดเอกสาร]