เข้าสู่ระบบ
ท่านกำลังเข้าสู่ระบบประเมินฯ ทดลองงาน
ถ้าต้องการเข้าสู่ระบบประเมินฯ รอบปกติ
โปรดคลิกที่นี่
รหัสผู้ประเมิน
รหัสผ่าน
 
 
สถิติการยืนยันผลประเมินแล้ว
กลุ่มผู้ประเมิน
คณะ
ร.ร.สาธิต
ประถม
ร.ร.สาธิต
มัธยม
คณาจารย์
ประเมินตนเอง
100 %
100 %
N/A
อนุกรรมการประเมิน
75 %
88.235 %
66.667 %
เจ้าหน้าที่
ประเมินตนเอง
100 %
0 %
100 %
อนุกรรมการประเมิน
80 %
0 %
100 %
ประกาศ

การประเมินฯ ทดลองงาน/ต่อสัญญา

เจ้าหน้าที่ สังกัดคณะ

ประเมินตนเอง ได้ตั้งแต่ 7 - 14 ม.ค. 62
อนุกรรมการฯ ประเมินได้ตั้งแต่ 15 - 22 ม.ค. 62

เจ้าหน้าที่ สังกัด ร.ร.สาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม

ประเมินตนเอง ได้ตั้งแต่ 15 - 20 ม.ค. 62
อนุกรรมการฯ ประเมินได้ตั้งแต่ 21 - 27 ม.ค. 62

เจ้าหน้าที่ สังกัด ร.ร.สาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม

ประเมินตนเอง ได้ตั้งแต่ 20 - 24 ธ.ค. 61
อนุกรรมการฯ ประเมินได้ตั้งแต่ 25 ธ.ค. 61 - 4 ม.ค. 62

ระบบนี้สำหรับใช้ประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยเท่านั้น
การประเมินบุคลากรกลุ่มอื่นที่ไม่ใช่พนักงานฯ
ให้ประเมินโดยใช้แบบฟอร์มซึ่งดาวน์โหลดได้ตามลิงก์ด้านล่างนี้

คู่มือการใช้งาน [สายวิชาการ] [สายปฏิบัติการ]
[ดาวน์โหลดเอกสาร]