เข้าสู่ระบบ
ท่านกำลังเข้าสู่ระบบประเมินฯ ทดลองงาน
ถ้าต้องการเข้าสู่ระบบประเมินฯ รอบปกติ
โปรดคลิกที่นี่
รหัสผู้ประเมิน
รหัสผ่าน
 
 
สถิติการยืนยันผลประเมินแล้ว
กลุ่มผู้ประเมิน
คณะ
ร.ร.สาธิต
ประถม
ร.ร.สาธิต
มัธยม
คณาจารย์
ประเมินตนเอง
100 %
N/A
N/A
อนุกรรมการประเมิน
100 %
N/A
100 %
เจ้าหน้าที่
ประเมินตนเอง
100 %
N/A
100 %
อนุกรรมการประเมิน
100 %
N/A
N/A
ประกาศ

การประเมินฯ ทดลองงาน/ต่อสัญญา

เจ้าหน้าที่ สังกัด ร.ร.สาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม


ประเมินตนเอง ได้ตั้งแต่ 14 - 18 ก.ย. 61
อนุกรรมการฯ ประเมินได้ตั้งแต่ 19 - 26 ก.ย. 61

 

ระบบนี้สำหรับใช้ประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยเท่านั้น
การประเมินบุคลากรกลุ่มอื่นที่ไม่ใช่พนักงานฯ
ให้ประเมินโดยใช้แบบฟอร์มซึ่งดาวน์โหลดได้ตามลิงก์ด้านล่างนี้

คู่มือการใช้งาน [สายวิชาการ] [สายปฏิบัติการ]
[ดาวน์โหลดเอกสาร]