เข้าสู่ระบบ
ท่านกำลังเข้าสู่ระบบประเมินฯ ทดลองงาน
ถ้าต้องการเข้าสู่ระบบประเมินฯ รอบปกติ
โปรดคลิกที่นี่
รหัสผู้ประเมิน
รหัสผ่าน
 
 
สถิติการยืนยันผลประเมินแล้ว
กลุ่มผู้ประเมิน
คณะ
ร.ร.สาธิต
ประถม
ร.ร.สาธิต
มัธยม
คณาจารย์
ประเมินตนเอง
100 %
N/A
N/A
อนุกรรมการประเมิน
82.609 %
N/A
N/A
เจ้าหน้าที่
ประเมินตนเอง
100 %
N/A
N/A
อนุกรรมการประเมิน
90.909 %
N/A
N/A
ประกาศ

การประเมินฯ ทดลองงาน/ต่อสัญญา

เจ้าหน้าที่ สังกัดคณะ

ประเมินตนเอง ได้ตั้งแต่ 26 ก.ค. - 2 ส.ค. 61
อนุกรรมการฯ ประเมินได้ตั้งแต่ 3 - 10 ส.ค. 61

 

คณาจารย์ สังกัดคณะ

ประเมินตนเอง ได้ตั้งแต่ 9 - 15 ส.ค. 61
อนุกรรมการฯ ประเมินได้ตั้งแต่ 16 - 22 ส.ค. 61

 

ระบบนี้สำหรับใช้ประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยเท่านั้น
การประเมินบุคลากรกลุ่มอื่นที่ไม่ใช่พนักงานฯ
ให้ประเมินโดยใช้แบบฟอร์มซึ่งดาวน์โหลดได้ตามลิงก์ด้านล่างนี้

คู่มือการใช้งาน [สายวิชาการ] [สายปฏิบัติการ]
[ดาวน์โหลดเอกสาร]