สารบัญ

พหุปัญญา (Multiple Intelligence)

          ศาสตราจารย์โฮเวิร์ด การ์ดเนอร์ (Howard Gardner) เป็นนักจิตวิทยามหาวิทยาลัยฮาวาร์ด ได้คิด “ ทฤษฎีพหุปัญญา ” (Theory of Multiple Intelligences) ขึ้นมา และได้เสนอแนวคิดว่า สติปัญญาของมนุษย์มีหลายด้านที่มีความสำคัญเท่าเทียมกัน ขึ้นอยู่กับว่าใครจะโดดเด่นในด้านไหนบ้าง แล้วแต่ละด้านผสมผสานกัน แสดงออกมาเป็นความสามารถในเรื่องใด เป็นลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละคนไป ในปี พ.ศ. 2526 การ์ดเนอร์ ได้เสนอว่าปัญญาของมนุษย์มีอยู่อย่างน้อย 7 ด้าน คือ ด้านภาษา ด้านตรรกศาสตร์และคณิตศาสตร์ ด้านมิติสัมพันธ์ ด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว ด้านดนตรี ด้านมนุษยสัมพันธ์ และด้านการเข้าใจตนเอง ต่อมาในปี พ.ศ. 2540 ได้เพิ่มเติมเข้ามาอีก 1 ด้าน คือ ด้านธรรมชาติวิทยา รวมแล้วเป็น 8 ด้าน เพื่อให้สามารถอธิบายได้ครอบคลุมมากขึ้น    
          สถานศึกษาต่างๆควรนำทฤษฎีนี้ไปใช้ เพื่อให้รู้ว่าเด็กเก่งและมีปัญหาในด้านใด จะได้ส่งเสริม ช่วยเหลือและพัฒนาได้ถูกจุด ซึ่งถ้าได้ไปนำทฤษฎีนี้ไปประยุกต์ใช้ใน
กระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้ต่างๆ จะทำให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
 
ผลจากการทำแบบทดสอบความถนัด

มิติสัมพันธ์=8   ด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว=6   ธรรมชาติวิทยา=6   มนุษย์สัมพันธ์=4  
การเข้าใจตนเอง=3
ตรรกะและคณิตศาสตร์=3   ดนตรี=3   ภาษา=2
 
 
 
หน้าที่ 1 / 1    คลิกดูสารบัญ
History (version update) => |First|Back|Next|Last
 
Create by มนชยา ทุมมานนท์ [ วันที่ 21 มิถุนายน 2553 เวลา 09:35:39 ]
Update by มนชยา ทุมมานนท์ [ วันที่ 27 มิถุนายน 2553 เวลา 11:58:41 ]
อ่าน 3401 ครั้ง
เพิ่มเขียน Blog ใหม่| แก้ไขสมัครสมาชิกระบบ
 

แสดงความคิดเห็น

 
ข้อความคิดเห็น
ชื่อ
อีเมล์
ใส่รหัส post