กลับเว็บไซต์หลัก      

 แนะนำเจ้าของไซต์

[ อีเมล์ : i_love_piya@hotmail.com ]
[ หน่วยงาน : ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ]
[ My Site ] [ Visit My Blog ]
 

 My Friends

 

 My Content Page

 

 My Bliki (Blog Wiki)

รวมภาพรางวัลที่ได้รับ จากการเข้าร่วมประวดแข่งขันในรายการต่างๆ ทั้งในจุฬาฯ และหน่วยงานภายนอก ความประทับใจเหล่านี้จะเก็บอยู่ในความทรงจำของผมตลอดไป ^_^
Post by ปิยะ ศักดิ์เจริญ [ อ่าน 13082 ครั้ง ]
เนื่องจากในวันนี้ วันที่ 3 มิถุนายน 2553 เป็นวันครบรอบ 3 ปี ของการเปิดใช้เว็บ Lib.Edu เวอร์ชั่น 2 อย่างที่ใช้กันอยู่ปัจจุบัน ผมเลยถือโอกาสนี้พาผู้ใช้บริการทุกท่าน ย้อนกลับไปดูความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อกว่า 3 ปีที่แล้ว เมื่อก่อนนั้นเค้าสืบค้นข้อมูลกันอย่างไร หน้าตาเว็บ Lib.Edu ในอดีตนั้นจะใช้งานง่ายเหมือนปัจจุบันไหม จุดเริ่มต้นของการพัฒนามาจากตรงไหน ก่อนที่ความทรงจำจะเลือนลางไปกับกาลเวลา วันนี้เราจะมาย้อนอดีตกัน
Post by ปิยะ ศักดิ์เจริญ [ อ่าน 17338 ครั้ง ]
ตามที่ ดร.สุวิมล ธนะผลเลิศ ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับการอนุมัติให้เข้าร่วมฝึกอบรมในหลักสูตร TQA Application Writing เมื่อวันที่ 18-20 สิงหาคม 2552 ฌ โรงแรมสยามซิตี้ บัดนี้การฝึกอบรมดังกล่าวได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงได้จัดทำรายงานเพื่อสรุปผลการฝึกอบรมที่ผ่านมาให้ทราบ
Post by ปิยะ ศักดิ์เจริญ [ อ่าน 30246 ครั้ง ]
เมื่อวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2552 เวลา 9.00 – 16.00 น. นายปิยะ ศักดิ์เจริญ ตำแหน่งบรรณรักษ์ ของศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา ได้เข้าร่วมฝึกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยโปรแกรม Moodle ณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ต่อไปนี้เป็นเอกสารสรุปผล จากการเข้าร่วมฝึกอบรมดังกล่าว
Post by ปิยะ ศักดิ์เจริญ [ อ่าน 7764 ครั้ง ]
ในทุกภาคการศึกษาต้นจะมีนิสิตใหม่ในทุกระดับการศึกษา เข้ามาใช้บริการศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา เป็นจำนวนมาก แต่ยังมีนิสิตจำนวนไม่น้อยที่ยังไม่สามารถใช้ทรัพยากรสารสนเทศที่มีอยู่ได้อย่างถูกต้อง เนื่องจากยังไม่ทราบถึงวิธีการในการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศเหล่านั้น ด้วยเหตุนี้ทางศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษาจึงได้จัดให้มีโครงการแนะนำการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ และการสืบค้นข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน และการค้นคว้าวิจัยแก่นิสิตใหม่ทุกคน ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Post by ปิยะ ศักดิ์เจริญ [ อ่าน 45672 ครั้ง ]