การสืบค้นข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต
 
               ในยุคแห่งเทคโนโลยีมีข้อมูลมากมายมหาศาลที่จะให้เราสืบค้น การที่จะค้นหาข้อมูลจำนวนมากมายอย่างนี้เราไม่อาจจะกดคลิกเพื่อค้นหาข้อมูลให้พบได้ง่ายๆ จึงจำเป็นจะต้องอาศัยการค้นหาข้อมูลด้วยเครื่องมือค้นหาที่เรียกว่า Search Engine เข้ามาช่วยเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว เว็บไซต์ที่ให้บริการค้นหาข้อมูลมีมากมายหลายที่ทั้งของคนไทยและต่างประเทศ และในที่นี้จะขอยกตัวอย่างวิธีการการสืบค้นข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต 5 วิธี ได้แก่
 
 

1. การสืบค้นข้อมูล โดยใช้ www.google.com

 

•  เข้าไปที่ www.google.com

•  พิมพ์คำที่ต้องการลงไป ตัวอย่าง พิมพ์คำว่า ความหมายของอินเตอร์เน็ต ลงไปในช่องค้นหา และเมื่อพิมพ์คำที่ต้องการค้นหาเสร็จแล้วให้กด ค้นหาด้วยGoogle

•  การแสดงผลบนหน้าจอจะปรากฏรายชื่อเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคำที่เราค้นหา โดยเรียงลำดับจากคำที่ตรงกับความต้องการมากที่สุด

•  เราสามารถเลือกเว็บไซต์ใดเว็บไซต์หนึ่งที่เราต้องการ แล้วเปิดดูได้ทันที หากไม่ตรงกับที่ต้องการก็คลิกเมาส์ไปที่ปุ่ม Back เพื่อกลับไปที่หน้าเดิมอีกครั้งแล้วเลือกเว็บไซต์อื่นๆใหม่

images by uppicweb.com

 
 
2. การสืบค้นรูปภาพ โดยใช้ www.google.com

 

•  เข้าไปที่ www.google.com

• กดที่เปลี่ยนหมวดหมู่บริเวณด้นบนซ้ายมือ จาก เว็บ เป็น รูปภาพ

•  พิมพ์คำที่ต้องการลงไป ตัวอย่าง พิมพ์คำว่า คอมพิวเตอร์ ลงไปในช่องค้นหา และเมื่อพิมพ์คำที่ต้องการค้นหาเสร็จแล้วให้กดปุ่ม ค้นหาภาพ

•  การแสดงผลบนหน้าจอจะปรากฏรูปภาพจากเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคำที่เราค้นหา โดยเรียงลำดับจากคำที่ตรงกับความต้องการมากที่สุด

•  เราสามารถเลือกดูรูปภาพจากเว็บไซต์ใดเว็บไซต์หนึ่งที่เราต้องการได้ และหากไม่ตรงกับที่ต้องการก็คลิกเมาส์ไปที่ปุ่ม Back เพื่อกลับไปที่หน้าเดิมอีกครั้งแล้วเลือกรูปภาพอื่นๆใหม่

images by uppicweb.com


3.
การสืบค้นข้อมูล ในรูปแบบ
Index Directory
 
•  วิธีการค้นหาข้อมูลแบบ Index ข้อมูลจะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากกว่าการค้นหาข้อมูลด้วยวิธี Search Engine การค้นหาข้อมูลแบบ Index จะมีการคัดแยกข้อมูลออกมาเป็นหมวดหมู่ และจัดแบ่งแยก Web site ต่างๆออกเป็นประเภท
•  วิธีการใช้งาน เราสามารถที่จะคลิกเลือกข้อมูลที่ต้องการจะดูได้เลยใน Web Browser
•  จากนั้นหน้าจอก็จะแสดงรายละเอียดของหัวข้อปลีกย่อยที่ลึกลงมาอีกระดับหนึ่ง ปรากฏขึ้นมาให้เราเลือกอีก ส่วนจะแสดงออกมามากน้อยเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับขนาดของฐานข้อมูลในIndex ว่าในแต่ละประเภทจัดรวบรวมเก็บเอาไว้มากน้อยเพียงใด
•  เมื่อเราเข้าไปถึงฐานข้อมูลประเภทย่อยที่เราสนใจแล้ว จะมีการแสดงรายชื่อของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ ประเภทของข้อมูลนั้นๆออกมา หากเราสนใจเอกสารใดหรือต้องการอยากที่จะชม ก็สามารถคลิกลงไปยัง Link เพื่อขอเชื่อต่อทางไซต์ก็จะนำเอาผลของข้อมูลดังกล่าวออกมาแสดงผลทันที
•  นอกจากนี้เว็บไซต์ที่แสดงออกมานั้นทางผู้ให้บริการยังได้เรียบเรียงเว็บไซต์ โดยนำเอาเว็บไซต์ที่มีความเกี่ยวข้องมากที่สุดไว้ตอนบนสุดของรายชื่อที่แสดง

images by uppicweb.com4.
การสืบค้นข้อมูล ในรูปแบบ ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์


•  ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ คือ ห้องสมุดที่สามารถใช้บริการผ่านอินเตอร์เน็ตได้ ซึ่งจะแตกต่างจากห้องสมุดแบบธรรมดาทั่วไป

•  ข้อดีของห้องสมุดอีเล็กทรอนิกส์ คือ การค้นหาข้อมูลทำได้สะดวก รวดเร็ว โดยสามารถค้นหาได้จากชื่อเรื่อง หัวเรื่อง ชื่อหนังสือ ชื่อผู้แต่ง เลขมาตราฐานสากลประจำหนังสือ (ISBN) เลขมาตราฐานสากลประจำวารสาร (ISSN) สำนักพิมพ์ ปีที่พิมพ์ เป็นต้น ซึ่งการค้นคว้าในห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ สามารถระบุข้อมูลหรือเงื่อนไขเฉพาะได้ชัดเจน เช่น ต้องการทราบผลงานของสุนทรภู่ เฉพาะเจาะจงแต่ นิราศ ก็สามารถระบุเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับชื่อผู้แต่งได้ คือ สุนทรภู่ ระบุหัวข้อเรื่อง คือ นิราศ ระบบจะประมวลผลผลงานสุนทรภู่เฉพาะที่เป็นนิราศเท่านั้น 


images by uppicweb.com


5. การสืบค้นข้อมูลแผนที่ออนไลน์ ในรูปแบบ Google Maps


•  Google Maps คือ บริการแผนที่ออนไลน์จาก Google แผนที่ออนไลน์นี้สามารถใช้งานได้หลายอย่าง เช่น หาตำแหน่งพิกัด ตรวจสอบสภาพการจราจร ภาพถ่ายดาวเทียม ภาพถ่ายจากอากาศยานที่มีความละเอียดของภาพสูง บริการค้านหาสถานที่ห้างร้านต่างๆ บริการค้นหาเส้นทางจากสถานที่ต้านทางไปยังสถานที่ปลายทาง บริการภาพถ่ายจากถนนในเมืองสำคัญๆ ที่ทำให้ผู้ใช้เห็นสภาพแวดล้อมและอาคารบ้านเรือนริมสองฝั่งถนน เป็นต้น 

•  นอกจากนี้ Google Maps ประเทศไทยยังแสดงข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงสำหรับผู้ใช้งานคนไทยในกรอบบริเวณด้านซ้ายมือ ได้แก่ รายชื่อเมืองยอดนิยม แผนที่ยอดนิยม และ Link สำหรับเพิ่มรายชื่อธุรกิจของเราบน Google Maps

•  วิธีการใช้งาน คือ เปลี่ยนหมวดหมู่ ของ Google เป็น Maps

•  จากนั้นพิมพ์คำที่ต้องการค้นหาลงไปในช่องค้นหา ตัวอย่างเช่น พิมพ์คำว่า กรุงเทพ แล้วกด ค้นหาแผนที่

•  หน้าจอจะแสดงผล พิกัดของกรุงเทพบนแผนที่ประเทศไทย และด้านซ้ายมือจะเป็นสถานที่สำคัญ สถานที่ยอดนิยม ฯลฯ ตามที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น


images by uppicweb.com


แหล่งอ้างอิง


http://www.kemapat.ac.th/searchengine.htm


http://www.bpp.go.th/e-learning/internet_4.html


http://202.44.68.33/library/teachershow/bangkok/teunjai_v/computer01/sec02p01.html


http://www.trueplookpanya.com/true/knowledge_detail.php?mul_content_id=3058


http://www.stks.or.th/web/presentation/search-it_files/frame.htm 
 
 
หน้าที่ 1 / 1    คลิกดูสารบัญ
History (version update) => |First|Back|Next|Last
 
Create by คณพัฒน์ อรุณรัศมีโชติ [ วันที่ 21 มิถุนายน 2553 เวลา 10:51:01 ]
Update by คณพัฒน์ อรุณรัศมีโชติ [ วันที่ 26 มิถุนายน 2553 เวลา 21:17:03 ]
อ่าน 48980 ครั้ง
เพิ่มเขียน Blog ใหม่| แก้ไขสมัครสมาชิกระบบ
ความคิดเห็นที่ 110
[url=https://vatanwebhost.com]

แสดงความคิดเห็นโดย 4 E-mail : invin@gmail.com [ วันที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 15:47:36 ]

 
ความคิดเห็นที่ 109
<td><font size="2"><a href="https://vatanwebhost.com" target="_blank">میزبانی سایت</a></font><br><br>

แสดงความคิดเห็นโดย 3 E-mail : invin@gmail.com [ วันที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 15:46:36 ]

 
ความคิดเห็นที่ 108
https://vatanwebhost.com

แสดงความคิดเห็นโดย 2 E-mail : invin@gmail.com [ วันที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 15:45:02 ]

 
ความคิดเห็นที่ 107
<a href=\"https://vatanwebhost.com\">هاست NVme</a>

แสดงความคิดเห็นโดย 1 E-mail : invin@gmail.com [ วันที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 15:43:27 ]

 
ความคิดเห็นที่ 106
Hy Guys! please checkout my first tribute page
https://www.routerlogin.wiki/192-168-1-1


แสดงความคิดเห็นโดย Anna Shetty E-mail : photoshoponline88@gmail.com [ วันที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 15:40:09 ]

 
ความคิดเห็นที่ 105
http://www.webrootcomsafe.info

แสดงความคิดเห็นโดย Genesis Mills E-mail : millsgenesis4440@gmail.com [ วันที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 18:54:02 ]

 
ความคิดเห็นที่ 104
Great Post. Thanks for sharing. Online viruses and malware can damage your mobile or PC or tablet. But with antivirus from Webroot Com Safe, you can safeguard all gadgets as well as online activities in a few steps. All you need to do is visit the site http://www.webrootcomsafe.com and initiate the installation process by downloading the antivirus files. After the download is complete, you will get a unique code that needs to be entered finish the installation process. For all doubts and queries call +1 844-533-0436 and also get technical support for installation.

แสดงความคิดเห็นโดย Sophia Smith E-mail : webrootcomsafecom@gmail.com [ วันที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 18:52:50 ]

 
ความคิดเห็นที่ 103
http://www.webrootinstall.net

แสดงความคิดเห็นโดย Riley Cox E-mail : coxriley1110@gmail.com [ วันที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 18:51:03 ]

 
ความคิดเห็นที่ 102
<a href="https://www.webrootcomsafe.info">Great Post</a>.

แสดงความคิดเห็นโดย Roger William [ วันที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 18:47:52 ]

 
ความคิดเห็นที่ 101
Nice post. Thanks for sharing. You can install and activate antivirus on your mobile, PC, tablet with help from Webroot.com/safe. Visit the site https://www.webrootcomsafe.com/ and download files on your device and start the installation process. This process will be completed in simple steps by entering the special 20 character alphanumeric code that you get and click on the ‘Submit’ button. For more help and guidance on the installation process call +1 844-533-0436.

แสดงความคิดเห็นโดย Sophia Smith E-mail : webrootcomsafecom@gmail.com [ วันที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 18:44:59 ]

 
ความคิดเห็นที่ 100
Avg support to urge technical facilitate and support from our specialists for AVG Support telephone number, AVG Technical Support, avg net security.

More info : http://avg.com-setupweb.com/


แสดงความคิดเห็นโดย www.avg.com/retail | www.avg.com/Support E-mail : johnruth652@gmail.com [ วันที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 16:39:41 ]

 
ความคิดเห็นที่ 99
I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article god bless You. You have a bright future ahead.
We are providing help and support for Microsoft office Setup and activation. Call us or email us the error or problem, our one of the expert contact you with the suitable perfect solution. Get the MS Office application suite and as per your need and see how it is easy to work with Microsoft Office. http://setupoffize.com
mcafee is one of the most reliable antivirus providers in the market. Norton is also delivering top rated protection from mobile devices and computers. Norton has 3 antivirus packages for further details hit the links below:
http://mcafeecomactivatenow.xyz
http://wwwnortoncomsetup.xyz/
We also provide apples apple support and apple support number at http://applenumber.com .


แสดงความคิดเห็นโดย office.com/setup E-mail : manshaafzal19@gmail.com [ วันที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 12:03:32 ]

 
ความคิดเห็นที่ 98
Mcafee.com/activate Online Help – Step by Step guide for Mcafee Activate, Download & complete installation online. We are providing independent support service if in case you face problem to activate or Setup Mcafee Retailcard.
http://www.mcafeecardretail.co.uk/


แสดงความคิดเห็นโดย Mcafee.com/activate E-mail : opiejessicaa@gmail.com [ วันที่ 17 มีนาคม 2561 เวลา 16:31:34 ]

 
ความคิดเห็นที่ 97
Avg Online Help Step by Step guide for Avg Activate, Download & complete installation online. We are providing independent support service if in case you face problem to activate or Activate Avg product.

http://www.avg-com-retail.com/


แสดงความคิดเห็นโดย www.Avg.com/retail - Avg.com/retail - AVG Technical Support E-mail : anjelinajackson9@gmail.com [ วันที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 12:59:40 ]

 
ความคิดเห็นที่ 96
Microsoft Office not working properly, Then, simply click on www.office.com/setup to get the best Office Setup support services and get all your office related issues fixed on time.

https://www-office-com-setup.net/


แสดงความคิดเห็นโดย activate now E-mail : anjelinajackson9@gmail.com [ วันที่ 10 มีนาคม 2561 เวลา 18:39:16 ]

 
ความคิดเห็นที่ 95
https://goo.gl/maps/XiGKYxGZExx

แสดงความคิดเห็นโดย alquiler carros bogota E-mail : watch@gmail.com [ วันที่ 10 มีนาคม 2561 เวลา 18:36:06 ]

 
ความคิดเห็นที่ 94
[url=https://goo.gl/maps/XiGKYxGZExx]alquiler carros bogota[/url] - great information you havr provided! You have touched on crucuial points! alquiler carros bogota


<a href="https://goo.gl/maps/XiGKYxGZExx">alquiler carros bogota</a> - great information you havr provided! You have touched on crucuial points! alquiler carros bogota


แสดงความคิดเห็นโดย alquiler carros bogota E-mail : watch@gmail.com [ วันที่ 10 มีนาคม 2561 เวลา 18:35:09 ]

 
ความคิดเห็นที่ 93
Thanks
http://www.pckeysoft.com/


แสดงความคิดเห็นโดย PC keysoft E-mail : ajkadka@gmail.com [ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 22:59:22 ]

 
ความคิดเห็นที่ 92
https://www.pckeysoft.com/

แสดงความคิดเห็นโดย PC keysoft E-mail : ajkadka@gmail.com [ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 22:58:23 ]

 
ความคิดเห็นที่ 91
CheckThem gets the information you are looking for! CheckThem https://www.checkthem.com/ is a provider of background check for United States. We search through billions of public records to provide accurate and trustworthy information. Simply enter a name and click Search Now. You get instant access to their contact information, criminal records, arrest records, mugshots, phone number history, addresses, professional verifications, licenses, marriage/divorce records, property history, court filings, and much more. Thousands of Americans use CheckThem to find information on anyone.

Find the person you are looking for using Checkthem https://www.checkthem.com/people/ people search finds almost anyone in US. Find your lost father, mother or other relative. Find old friends. Get all the information you need. CheckThem enables you to find people in an easy and convenient manner. Simply enter the name and state of the individual you are trying to find and we’ll search our vast database containing billions of records to deliver the most accurate information. These are just some of the ways satisfied customers use our popular service. Gone are the days when an individual had to find a local courthouse, track down a clerk and make a laborious attempt to retrieve information via public records. The CheckThem Name directory organizes information in an intuitive manner so you can save time and get results. Browse billions of public records in seconds using our proprietary “deep search” that scans State, Federal and County databases. Simply enter the name and state and within seconds you’ll be able to view the full report online – it doesn’t get easier!


แสดงความคิดเห็นโดย checkthem E-mail : ssxnetwork@gmail.com [ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 19:59:35 ]

 
ความคิดเห็นที่ 90
http://romanbaz.com/
http://romanbaz.com/
http://romanbaz.com/


แสดงความคิดเห็นโดย romanbaz E-mail : 1988sadeghishahab@gmail.com [ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 06:09:17 ]

 
ความคิดเห็นที่ 89
This one holds something particular in it.Great perception
http://www.officesetup.company
http://www.officesetup.company


แสดงความคิดเห็นโดย www.office.com/setup E-mail : summerscott500@gmail.com [ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15:21:04 ]

 
ความคิดเห็นที่ 88
http://www.openstreetmap.org/user/Jeslyn%20Aritama
http://www.emailmeform.com/builder/form/5e9v5hWVOQ5a0dFdpd7g9c
http://politics.googleblog.com/2015/10/planning-election-day-with-google-in-4.html
http://www.mixcloud.com/jeslyn-aritama/following/
http://themify.me/blog/built-reputation-fastest-website-creation-joseph-abraham
http://www.fs.illinois.edu/services/utilities-energy/distribution/images/default-source/utilities/spill-response/spillresponse-070
http://www.smashwords.com/profile/view/mangum30snider
http://openjournals.wsu.edu/index.php/landescapesarchived/comment/view/1249/0/181618
http://flattr.com/@agencapsaonline
http://sites.gsu.edu/mdoctor1/2014/03/03/blog-2-march-3/comment-page-30/
http://shuoc.union.shef.ac.uk/forum/viewtopic.php?t=2141&p=27267
http://www.colourlovers.com/lover/dominogokilz
http://g.purevolumecdn.com/listeners/dominogokilz54746
http://blogs.wayne.edu/advisingideas/2013/09/27/holistic-academic-advising-and-its-impact-on-student-retention/
http://qiita.com/dominogokil
http://reason.com/archives/2018/01/12/american-crime-story-takes-on-versaces-m
http://freesound.org/people/bright12sherwood/
http://togetter.com/li/1123450
http://warungkopi.okezone.com/userposts/560187
http://www.reports.gik.pw.edu.pl/index.php/RGG/comment/view/150/163/335
http://ludumdare.com/compo/2016/09/05/mini-ld-70-determinism/comment-page-2/
http://openloadmovie.us/promodj/igorangry/samples/5265362/dutch_house?play=1
http://www.folkd.com/user/usetown8
http://bandarceme.pen.io/
http://portal.edu.chula.ac.th/kanapat.a/blog/view.php?Bid=1277087712682715&pg=1&upid=1277090536542419&msite=kanapat.a
http://groupspaces.com/capsa/pages/bandar-capsa-uang-asli
http://www.bookcrossing.com/mybookshelf/dominogokil
http://www.foodspotting.com/capsasusun
http://cac-lopworks-appdev.developer.us.apiconnect.ibmcloud.com/node/82645
http://gust.com/companies/domino-s-startup
http://toughmudder.com/mudder-nation/forum/events/collecting-team-rebate
http://www.kiwibox.com/dominogokilzz/blog/
http://endeavor.org.br/3-bases-estrategia-email-marketing-eficaz/
http://www.viki.com/users/jejeslynaritama_444/about
http://journals.gonzaga.edu/index.php/gulawreview/comment/view/44/164/3065
http://bbs.matchvs.com/?416879
http://www.mobypicture.com/user/dominogokil/view/20134065
http://revistaeixo.ifb.edu.br/index.php/RevistaEixo/comment/view/64/377/1333
http://journals.rudn.ru/russian-history/comment/view/17459/0/18541
http://all4webs.com/endfired76/rsvowncghl139.htm
http://district.bluegrass.kctcs.edu/bshearer0002/geo130/weather-journal/bb/viewtopic.php?t=13&p=3409
http://infragistics.com/community/forums/f/retired-products-and-controls/rss?Threadless=1
http://pingmyurl.com/site-stats/capsaqiu.com.html
http://yabit.et.nthu.edu.tw/discuz/upload/home.php?mod=space&uid=167054
http://ojs.hh.se/index.php/JISIB/comment/view/215/0/735
http://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/sistemas_telematica/comment/view/2538/0/12880
http://www.fbioyf.unr.edu.ar/evirtual/blog/index.php?
nonjscomment=1&comment_itemid=37012&comment_context=116652&comment_area=format_blog&blogpage=7
http://portfolios.kpu.ca/view/view.php?id=37230
http://www.tendencias21.net/valentinos/Resena-a-Con-todos-los-verbos-de-Balbina-Jimenez_a85.html
http://bbs.matchvs.com/?416879
http://warofdragons.dmax.de/forum/index.php?page=UserGuestbook&userID=34693&pageNo=3
http://www.trashtocouture.com/2012/10/diy-backpack.html
http://sudantribune.com/spip.php?article61778
http://www.territory.ipt.pw/user/yaazluiss/history/
http://www.behance.net/hodelaknat9c29


แสดงความคิดเห็นโดย sandy hasibuan E-mail : hodelaknat99@gmail.com [ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16:43:44 ]

 
ความคิดเห็นที่ 87
http://www.agahii.ir

http://www.armantranslation.com


http://sainats.blog.ir
http://falnic.mihanblog.com

http://www.armantranslation.com
http://translation98.blog.ir


แสดงความคิดเห็นโดย ali E-mail : vahid@yahoo.com [ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 03:09:32 ]

 
ความคิดเห็นที่ 86
<p>
<a href="https://dvdchap.com/">قفل گذاری دی وی دی</a></p>
<p>
<a href="https://karako-co.com/">درب ضد سرقت کاراکو</a></p>
<p>
<a href="http://avaymoshaver.com/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-96/">ثبت نام آزمون دکتری</a></p>
<p>
<a href="https://amatistrading.ir/product-category/desk_lamp/">چراغ مطالعه</a></p>
<p>
<a href="https://amatistrading.ir/product-category/desk_lamp/">تیغه سفالی</a></p>


แสดงความคิดเห็นโดย فل گذاری دی وی دی E-mail : farnazi.nik88@gmail.com [ วันที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 18:24:30 ]

 
ความคิดเห็นที่ 85
https://zhenfei.ir

แสดงความคิดเห็นโดย mostafa E-mail : info@zhenfei.ir [ วันที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 14:15:56 ]

 
ความคิดเห็นที่ 84
<a href="https://zhenfei.ir">دستگاه تزریق پلاستیک</a>
<a href="https://zhenfei.ir">دستگاه سبد زنی</a>
<a href="https://zhenfei.ir">ماشین تزریق پلاستیک</a>


แสดงความคิดเห็นโดย دستگاه تزریق پلا E-mail : info@zhenfei.ir [ วันที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 14:14:12 ]

 
ความคิดเห็นที่ 83
awesome website love it

<a href="http://www.offcce.com/setup">www.office.com/setup</a>


แสดงความคิดเห็นโดย www.office.com/setup E-mail : dray.scott@yahoo.com [ วันที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 13:45:14 ]

 
ความคิดเห็นที่ 82
<a href="http://digicharter.ir/newsdetails-2273.html/" target="_blank" >تی چارتر</a>

แสดงความคิดเห็นโดย دیجی چارتر E-mail : novinmarke1198@gmail.com [ วันที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 22:36:45 ]

 
ความคิดเห็นที่ 81
<p style=\"text-align: justify;\">

<span style=\"font-size: medium;\">

<h1><a href=\"http://digicharter.ir/\">بلیط چارتر</a>

</h1></span>


<li>
<a href=\"http://digicharter.ir/NewsDetails-9591.html\" target=\"_blank\" > راهنمای سفر به شهر های ایران و جهان با دیجی چارتر </a>
</li>
<p style=\"text-align: justify;\">
<li>
<a href=\"http://digicharter.ir/NewsDetails-9589.html\" target=\"_blank\" > لیست فرودگاه های ایران به همراه کد ایکائو و یاتا </a>
<p style=\"text-align: justify;\">
</li>
<a href=\"http://digicharter.ir/NewsDetails-1158.html\" target=\"_blank\" >اینستاگرام بلیط هواپیما و بلیط چارتر</a>
</li>
<p style=\"text-align: justify;\">

<p style=\"text-align: justify;\">
<li>
<a href=\"http://digicharter.ir/newsdetails-2273.html\" target=\"_blank\" >تی چارتر</a>


แสดงความคิดเห็นโดย charter E-mail : novinmarkeng1198@gmail.com [ วันที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 22:26:05 ]

 
 
หน้า 1 / 4
คลิกหน้าที่   1|2|3|4|

แสดงความคิดเห็น

 
ข้อความคิดเห็น
ชื่อ
อีเมล์
ใส่รหัส post