สารบัญ
หน้าที่ 1   DBAE
กิจกรรมศิลปะตามแนว DBAE แบ่งเป็น ศิลปะปฎิบัติ (Stidio Art)  ประวัติศาสตร์ศิลป์ (History)  สุนทรียศาสตร์ (Aesthetic)  ศิลปะวิจารณ์ (Art Critism)
 
1.ศิลปะปฏิบัติ (Studio Art)
 
 
 
      การ์ด โดยปกติจะเป็นวัตถุที่ทำมาจากกระดาษบางๆ หรือพลาสติก ภายในจะมีรูปภาพ มีถ้อยคำ เนื่องในโอกาสต่างๆ รูปแบบของการ์ดมีทั้งที่เป็นการ์ดทั่วไป การ์ดอิเล็กทรอนิกส์ การ์ด pop up เป็นต้น
     ปัจจุบันมีนักคิด นักประดิษฐ์สร้างสรรค์ออกมามากมาย  รูปแบบ ความสวยงามเป็นเพียงองค์ประกอบเล็กน้อยที่ทำให้การ์ดนั้นดูน่าสนใจ แต่ในความเป็นจริงแล้วสิ่งที่เป็นสาเหตุหลักให้ผู้รับยังคงเก็บการ์ดใบหนึ่งไว้ทั้งที่เวลาผ่านมาเนิ่นนานแล้ว น่าจะมาจากความตั้งใจ ความทรงจำและความหมายดีๆ ที่ผู้ให้ฝากมากับการ์ดใบนั้นมากกว่า
 
 
 
2.ประวัติศาสตร์ศิลป์ (History)
 
 
- ประวัติศาสตร์ หมายถึง ความเป็นมาของเหตุการณ์ และเรื่องราวสำคัญต่างๆ ที่เกิดขึ้นใน โลกมาจนถึงปัจจุบัน
- ศิลปะ มาจากคำว่า สิปปะ ในภาษบาลีมีคำหมายกว้างๆ เช่น การมีผีมือยอดเยี่ยม การแสดงออกทางความคิดและความชำนาญของมนุษย์ การสร้างสรรค์ความงาม ฯลฯ
  ประวัติศาสตร์ศิลป์ เป็นประวัติความเป็นมาของศิลปะที่มีมาตั้งแต่ สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ศิลปะในสมัยต่าง ๆ ของตะวันตก ตะวันออก และศิลปะของไทย จนถึงปัจจุบัน
 
แหล่งอ้างอิง http://www.mew6.com/composer/art/new_age.php
 
 
3.สุนทรียศาสตร์ (Aesthetic)
 
 
- สุนทรียศาสตร์เป็นวิชาที่ว่าด้วยความงาม จัดอยู่ในวิชาปรัชญาแขนงหนึ่งที่ว่าด้วยคุณค่าความงามและการตัดสินความงาม
 
 
 
4.ศิลปะวิจารณ์ (Art Critism) หมายถึง การวิพากษ์วิจารณ์ผลงานทางศิลปะที่ศิลปินได้สร้างสรรค์ขึ้นไว้โดยผู้วิจารณ์ให้ความเห็นตามหลักเกณฑ์ และหลักการของศิลปะแต่ละสาขา ทั้งในด้านสุนทรียศาสตร์และปรัชญาสาขาอื่นๆเพื่อให้ได้ข้อคิดนำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานศิลปะให้ดีขึ้น

 

- ภาพองค์ประกอบศิลป์ (Composition) 
- เทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบ (พ.ศ.2472)
- ผลงานของ พีต  มอนดรีอัน (Piet  Mondrian)
   เน้นการออกแบบโดยเส้นที่ตัดกันเป็นมุมฉากระหว่างเส้นนอนกับเส้นตั้งเกิดเป็นบริเวณว่างให้มีความสัมพันธ์กันภายในกรอบสี่เหลี่ยม ด้วยการใช้สีแดง เหลือง น้ำเงินที่สดใส รวมทั้งสีขาว ดำ และเทา ในแบบนามธรรมที่ใช้เส้นเรขาคณิตเป็นหลัก
      สรุปการวิเคราะห์และการประเมินคุณค่าของงานศิลปะในด้านความงามจะตัดสินกันที่รูปแบบการจัดองค์ประกอบศิลป์ให้เกิดคุณค่าทางสุนทรียศาสตร์ หรือการเห็นคุณค่าทางความงามนั่นเอง
 
แหล่งอ้างอิง http://cheeranan.exteen.com/20071216/entry
    
 
 
 
หน้าที่ 1 / 1    คลิกดูสารบัญ
History (version update) => |First|Back|Next|Last
 
Create by นิศานาถ ปริปุณณานนท์ [ วันที่ 28 มิถุนายน 2553 เวลา 11:29:32 ]
Update by นิศานาถ ปริปุณณานนท์ [ วันที่ 28 มิถุนายน 2553 เวลา 11:29:32 ]
อ่าน 21670 ครั้ง
เพิ่มเขียน Blog ใหม่| แก้ไขสมัครสมาชิกระบบ
 

แสดงความคิดเห็น

 
ข้อความคิดเห็น
ชื่อ
อีเมล์
ใส่รหัส post