แผนที่

แผนที่คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

พิกัด 13.738238, 100.528636


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น