แสดงความยินดีกับนิสิตปริญญาตรี เอกเทคโนโลยีการศึกษา ชั้นปีที่2 (รหัส59)

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตปริญญาตรี เอกเทคโนโลยีการศึกษา ชั้นปีที่2 (รหัส59) ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดหนังสั้น โครงการวิสัยทัศน์พัฒนา ครั้งที่ 12  ภายใต้หัวข้อ ครูดีเพราะมีจรรยาบรรณ จัดโดย คุรุสภา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Link :    VIDEO