วันสถาปนาคณะครุศาสตร์ 61 ปี

หัวหน้าภาค คณาจารย์ และ บุคคลากร ประจำภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ร่วมตักบาตรงานวันสถาปนาคณะครุศาสตร์ 61 ปี