คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา กล่าวต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชม
ณ ห้อง 704 อาคารพระมิ่งขวัญ

_MG_9984 _MG_9932 _MG_9933
_MG_9968 _MG_9960 _MG_9966
_MG_9973 IMG_9976 IMG_9977
IMG_9980 IMG_9979 IMG_9978