ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลตามกรอบบริหาร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน P6 ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าภารกิจประชาสัมพันธ์ สารบรรณ พิธีการและธุรการ อาคารสถานที่และยานพาหนะ
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลตามกรอบบริหาร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน P6 ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าภารกิจประชาสัมพันธ์ สารบรรณ พิธีการและธุรการ อาคารสถานที่และยานพาหนะ (ปิดรับสมัคร 22 ธันวาคม 2561)
** รับสมัครอาจารย์ สาขาวิจัยการศึกษา 1 อัตรา **
ประกาศ เรื่อง รับสมัครอาจารย์ สาขาวิจัยการศึกษา 1 อัตรา (ปิดรับสมัครวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562)
แจ้งผลการสอบคัดเลือกเข้าสู่กรอบบริหาร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา P6
แจ้งผลการสอบคัดเลือกเข้าสู่กรอบบริหาร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา P6 ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มภารกิจเทคโนโลยีการศึกษา พัฒนาการศึกษาและห้องสมุด
Total 19 Record : 1 Page : 1