ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและกำหนดการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (หมวดเงินอุดหนุน) ตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขาวิชาพัฒนศึกษา จำนวน 1 อัตรา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและกำหนดการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (หมวดเงินอุดหนุน) ตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขาวิชาพัฒนศึกษา จำนวน 1 อัตรา
** รับสมัครอาจารย์ สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา 1 อัตรา **
รับสมัครอาจารย์ สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา 1 อัตรา (ปิดรับสมัคร 29 กันยายน 2561)
**ขยายเวลา รับสมัครอาจารย์ สาขาวิชาการสอนภาษาต่างประเทศ(ภาษาฝรั่งเศส) 3 อัตรา **
ขยายเวลา รับสมัครอาจารย์ สาขาวิชาการสอนภาษาต่างประเทศ(ภาษาฝรั่งเศส) 3 อัตรา (ปิดรับสมัคร 1 ต.ค. 61)
Total 19 Record : 1 Page : 1