ประกวดราคาจ้างเหมาบริหารจัดการอาคารคณะครุศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ถ้าอ่านเอกสาร .pdf ด้านล่างนี้ไม่ได้ โปรดคลิกที่นี่