การวิจารณ์ การประกวดราคาจ้างเหมาบริหารจัดการอาคารคณะครุศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

โครงการจ้างเหมาบริหารจัดการอาคาร คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 
 
ท่านสามารถส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็นตามช่องทางที่กำหนด
ได้ตั้งแต่วันที่ 10 - 16 ตุลาคม 2560
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 
 
หรือดูได้ที่
 
 
 
 
ภารกิจการพัสดุ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย