การจัดจ้างบริการล้างภาชนะด้วยเครื่องล้างภาชนะ และทำความสะอาดศูนย์อาหารคณะครุศาสตร์ ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ถ้าอ่านเอกสาร .pdf ด้านล่างนี้ไม่ได้ โปรดคลิกที่นี่