การประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงพื้นที่ใช้สอยชั้น 2-3 และซ่อมแซมการรั่วซึม อาคาร 3 คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ถ้าอ่านเอกสาร .pdf ด้านล่างนี้ไม่ได้ โปรดคลิกที่นี่

[ ดาวน์โหลด ราคากลาง ]