การประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ถ้าอ่านเอกสาร .pdf ด้านล่างนี้ไม่ได้ โปรดคลิกที่นี่

ดาวน์โหลด ==>>  [ ขอบเขตของงาน ]  [ ข้อกำหนด ]  [ ราคากลาง ]