การประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารพูนทรัพย์ฯ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ถ้าอ่านเอกสาร .pdf ด้านล่างนี้ไม่ได้ โปรดคลิกที่นี่

ดาวน์โหลด ==>>  [ ขอบเขตของงาน ] [ ราคากลาง ]