การวิจารณ์ การประกวดราคาจ้างสร้างสมาร์ทคลาสรูม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 
 
 

โครงการประกวดราคาจ้างสร้างสมาร์ทคลาสรูม
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 
 
ท่านสามารถส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็นตามช่องทางที่กำหนด
ได้ตั้งแต่วันที่ 12 - 15 ก.ค. 2559
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 
 
หรือดูได้ที่
 
 
 
 
งานพัสดุ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย