การวิจารณ์ร่าง TOR การประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบควบคุมแสง อาคาร 2 ชั้น 4, 6, 7, 8 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 
 
 

การประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบควบคุมแสง อาคาร 2 ชั้น 4, 6, 7, 8
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 
 
ท่านสามารถส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็นตามช่องทางที่กำหนด
ได้ตั้งแต่วันที่ 21 - 26 ม.ค. 2559
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 
 
หรือดูได้ที่
 
 
 
 
งานพัสดุ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย