การจัดซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์ประจำห้องเรียนและห้องประชุม จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ถ้าอ่านเอกสาร .pdf ด้านล่างนี้ไม่ได้ [ โปรดคลิกที่นี่ ]

 ดาวน์โหลดเอกสาร -->  TOR ]  [ BOQ ]  [ คุณลักษณะเฉพาะ ]