การประกวดราคาจ้างออกแบบ พัฒนา จัดการช่องทางเผยแพร่รายการ และบริหารจัดการเว็บไซต์และช่องทางการเผยแพร่ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ถ้าอ่านเอกสาร .pdf ด้านล่างนี้ไม่ได้ [ โปรดคลิกที่นี่ ]

 [ ดาวน์โหลดเอกสาร TOR ]