การวิจารณ์การประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 
 

การประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 
ท่านสามารถส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็นตามช่องทางที่กำหนด
ได้ตั้งแต่วันที่ 6 - 9 พ.ย. 2558
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 
 
 
หรือดูได้ที่
 
 
 
 
งานพัสดุ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย