การวิจารณ์ โครงการจ้างทำความสะอาดอาคาร คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ประจำปีงบประมาณ 2559

 
 
 
การประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประจำปีงบประมาณ 2559
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 
 
ท่านสามารถส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็นตามช่องทางที่กำหนด
ได้ตั้งแต่วันที่ 15 - 19 ต.ค. 2558
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 
 
 
หรือดูได้ที่
 
 
 
 
งานพัสดุ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย