การวิจารณ์ การประกวดราคาจ้างสร้างสมาร์ทคลาสรูม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
การวิจารณ์ การประกวดราคาจ้างสร้างสมาร์ทคลาสรูม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เริ่มวิจารณ์ได้ตั้งแต่วันที่ 12 - 15 ก.ค. 59 ตามช่องทางที่กำหนด
การจ้างผู้ควบคุมงานปรับปรุงอาคารพูนทรัพย์ฯ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปฯ
การจ้างผู้ควบคุมงานปรับปรุงอาคารพูนทรัพย์ฯ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปฯ รับรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตั้งแต่ 20 - 28 มิ.ย. 59 ที่งานพัสดุ คณะครุศาสตร์ ในวันและเวลาราชการ
การจัดจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการสอน สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
การจัดจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการสอน สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ติดต่อรับเอกสารได้ตั้งแต่ 24 พ.ค. - 1 มิ.ย. 59
Total 52 Record : 3 Page : << Back [ 1 ] 2 [ 3 ] Next>>