ประกวดราคาจ้างเหมาบริหารจัดการอาคารคณะครุศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างเหมาบริหารจัดการอาคารคณะครุศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
การวิจารณ์ การประกวดราคาจ้างเหมาบริหารจัดการอาคารคณะครุศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
การวิจารณ์ การประกวดราคาจ้างเหมาบริหารจัดการอาคารคณะครุศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เริ่มวิจารณ์ได้ตั้งแต่ 10 - 16 ต.ค. 60 ตามช่องทางที่กำหนดในประกาศฯ
การประมูลขายทอดตลาดพัสดุ ด้วยวิธีการยื่นซองเสนอราคา
การประมูลขายทอดตลาดพัสดุ ด้วยวิธีการยื่นซองเสนอราคา ผู้สนใจติดต่อดูสิ่งของที่จะขายได้ในวันพุธที่ 20 ก.ย. 60 เวลา 10:00 - 11:00 น. ณ งานกายภาพ ชั้น 1 อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย
Total 52 Record : 3 Page : 1 [ 2 ][ 3 ] Next>>