ประกาศรายชื่อผู้ประกอบการที่มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบและสัมภาษณ์ ในการสมัครจำหน่ายอาหารในห้องอาหารคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ

ถ้าอ่านเอกสาร .pdf ด้านล่างนี้ไม่ได้ โปรดคลิกที่นี่