ประกาศ รายชื่อผู้ประกอบการที่มีสิทธิเข้ารับการทดสอบและสัมภาษณ์ ในการรับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในห้องอาหารคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ

ถ้าอ่านเอกสาร .pdf ด้านล่างนี้ไม่ได้ โปรดคลิกที่นี่