แบบฟอร์มบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม


ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมกับทางคณะครุศาสตร์
สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มแล้วไปทำรายการที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ

คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มฯ