การเสวนาทางวิชาการ : คิดและทำอย่างครู: เปลี่ยนผ่านครูสู่สังคมดิจิทัล
ขอเชิญคณาจารย์และนิสิตเข้าร่วมฟังการเสวนาทางวิชาการ “คิดและทำอย่างครู: เปลี่ยนผ่านครูสู่สังคมดิจิทัล” ในวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 8.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมสารนิเทศ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโดย ศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่น 15 ร่วมกับคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสมาคมครุศาสตร์สัมพันธ์
ประกาศผู้มีสิทธิ์เสนอผลงานทางวิชาการ สาธิตการสอนและสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
ประกาศผู้มีสิทธิ์เสนอผลงานทางวิชาการ สาธิตการสอนและสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
ผลการประกวดความสามารถด้านทักษะการเขียนและการประพันธ์ เนื่องใน วันพูนทรัพย์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑
ผลการประกวดความสามารถด้านทักษะการเขียนและการประพันธ์ เนื่องใน วันพูนทรัพย์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑
Total 54 Record : 3 Page : 1 [ 2 ][ 3 ] Next>>