การเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกเป็นนิสิตดีเด่น ด้านคุณลักษณะความเป็นครู เนื่องในโอกาสวันครู 2562
การเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกเป็นนิสิตดีเด่น ด้านคุณลักษณะความเป็นครู เนื่องในโอกาสวันครู 2562
ประกาศทุนสนับสนุนโครงการวิจัย กองทุนคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ปีงบประมาณ 2562
ประกาศทุนสนับสนุนโครงการวิจัย กองทุนคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ปีงบประมาณ 2562
การเสวนาทางวิชาการ : คิดและทำอย่างครู: เปลี่ยนผ่านครูสู่สังคมดิจิทัล
ขอเชิญคณาจารย์และนิสิตเข้าร่วมฟังการเสวนาทางวิชาการ “คิดและทำอย่างครู: เปลี่ยนผ่านครูสู่สังคมดิจิทัล” ในวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 8.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมสารนิเทศ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโดย ศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่น 15 ร่วมกับคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสมาคมครุศาสตร์สัมพันธ์
Total 56 Record : 3 Page : 1 [ 2 ][ 3 ] Next>>