โครงการเดินวิ่งการกุศลเพื่อสุขภาพ: 60 ปี สีเพลิง เถลิงศตวรรษจุฬาฯ

ขยายเวลารับสมัครแล้ว

  • กรณีสมัครออนไลน์ ( www.berving.com ) สมัครได้ถึงวันที่ 15 พ.ย. นี้

  • กรณีสมัคร ณ ที่ทำการสมาคมครุศาสตร์สัมพันธ์ (อาคาร 6 ชั้น 1) สมัครได้ถึงวันที่ 25 พ.ย. นี้