การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง 3 ปี 3 รัฐมนตรี เหลียวหลังแลหน้า ปฏิรูปการศึกษาไทย ถึงไหนแล้ว

คลิกที่ภาพเพื่ออ่านรายละเอียดโครงการฯ
หรือคลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

คลิกที่ภาพ เพื่ออ่านรายละเอียดฯ