ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบทฤษฎีดนตรีสากล ครั้งที่ 40 (2/2559)

ถ้าอ่านเอกสาร .pdf ด้านล่างนี้ไม่ได้ โปรดคลิกที่นี่

*** เปลี่ยนสถานที่สอบเป็น อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 209 ***