ขอเชิญบุคลากรเครือข่ายห้องสมุด ครุศาสตร์ จุฬาฯ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมฯ Google Application for Educator

ถ้าอ่านเอกสาร .pdf ด้านล่างนี้ไม่ได้ โปรดคลิกที่นี่

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://goo.gl/2UZlr9