ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ สำนักสงฆ์เจโตวิมุตติ (วัดป่าเขาดิน) อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี วันเสาร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘