รายละเอียดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม ศาสตราจารย์ ท่านผู้หญิง พูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา