การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินความถูกต้องแม่นยำของสิ่งทดลองโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานฯ

คลิกที่ภาพเพื่อดูรายละเอียดโครงการอบรมฯ