กำหนดสวดพระอภิธรรม ศาสตราจารย์ ท่านผูํหญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา
กำหนดสวดพระอภิธรรม ศาสตราจารย์ ท่านผูํหญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา
ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ สำนักสงฆ์เจโตวิมุตติ (วัดป่าเขาดิน) อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี วันเสาร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘
ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ สำนักสงฆ์เจโตวิมุตติ (วัดป่าเขาดิน) อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี วันเสาร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘
รายละเอียดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม ศาสตราจารย์ ท่านผู้หญิง พูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา
รายละเอียดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม ศาสตราจารย์ ท่านผู้หญิง พูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา
Total 34 Record : 2 Page : << Back [ 1 ] 2