ความร่วมมือระหว่างสถานทูตฟินแลนด์และคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ

 

งานวิรัชกิจ คณะครุศาสตร์ โดยรองคณบดี (อาจารย์ พันตรี ดร.ราเชน มีศรี) และผู้ช่วยคณบดี ให้การต้อนรับ เอกอัครราชทูตฟินแลนด...

Posted by ประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย on 7 มีนาคม 2016