ครุศาสตร์คอนเสิร์ต ครั้งที่ 35

 

สาขาวิชาดนตรีศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา จัดการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติ “สิริราชย์สัตตติพรรษมหาราชา ส...

Posted by ประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย on 23 กุมภาพันธ์ 2016