การอบรมอุปกรณ์การทำงานด้วยเทคโนโลยีบนอุปกรณ์พกพา

 

รองคณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.เนาวนิตย์ สงคราม) เป็นประธานเปิดการอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยเทคโนโลยีบนอุปกรณ์พกพ...

Posted by ประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย on 23 กุมภาพันธ์ 2016