ต้อนรับเอกอัครราชทูตฟินแลนด์ประจำประเทศไทย

 

รองคณบดี (อาจารย์ พันตรี ดร.ราเชน มีศรี) ผู้ช่วยคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิธิดา จรุงเกียรติกุล) และ (อาจารย์ ดร.ก...

Posted by ประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย on 16 กุมภาพันธ์ 2016