ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจาก Chiba University

 

คณบดี (รศ. ดร.บัญชา ชลาภิรมย์) รองคณบดี (อ.พต.ดร.ราเชน มีศรี) ผอ.รร.สาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม (ผศ.ชัยศักดิ์ ชั่งใจ) ผู้บริ...

Posted by ประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย on 11 กุมภาพันธ์ 2016