ปรึกษาหารือด้านการเปิดหลักสูตรการสอนภาษาเกาหลีใ

 

คณบดี (รศ.ดร.บัญชา ชลาภิรมย์) พร้อมด้วยรองคณบดี (อ.พันตรี ดร.ราเชน มีศรี) ให้การต้อนรับ Professor Ki Seok Kim,...

Posted by ประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย on 29 มกราคม 2016