งานวันครูประจำปี 2559

 

เมื่อวันที่ 15 มกราคม คณะครุศาสตร์จัดงานวันครู ประจำปี 2559 กิจกรรมประกอบด้วยพิธีสงฆ์ จากนั้นเป็นช่วงพิธีการโดยมี ศ.กิ...

Posted by ประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย on 21 มกราคม 2016