รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการร่วมงานวันครู

 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ) ให้เกียรติบรรยายพิเศษ เรื่อง "นโยบายการศึกษายุคปฏิรูป: บทบ...

Posted by ประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย on 18 มกราคม 2016