ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต จัด Introduction to Qualitative Research

 

ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต จัด Introduction to Qualitative Research โดยมี Dr.Sharan B.Merriam, Professor Emerita , The University of Georgia Athens, GA,USA. เป็นวิทยากร (21 มกราคม 2559)