อวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่

 

คณะผู้บริหารพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สวัสดีปีใหม่และขอพรแก่ รศ.ดร.พรพจน์ เปี่ยมสมบูรณ์ รศ.นพ.เจษฎา แสงสุพรรณ และ รศ.ทพ.นพ.ดร.สิทธิชัย ทัดศรี (4 มกราคม 2559)

Posted by ประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย on 4 มกราคม 2016