ต้อนรับคณาจารย์จากญี่ปุ่น

 

คณบดี (รศ.ดร.บัญชา ชลาภิรมย์) รองคณบดี (อ. พันตรี ดร.ราเชน มีศรี) ผอ.ร.ร.สาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม และรองคณบดี (ผศ.ชัยศักด...

Posted by ประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย on 1 ธันวาคม 2015